Wednesday, 3 December 2014

Islam ikut hujah, bukan ikut jubah...

ISLAM adalah agama yang dibina berdasarkan dalil, fakta dan hujah. Apa sahaja yang hendak dikaitkan dengan Islam, mesti dibentangkan bersama apakah dalil dan hujahnya.

Islam dibina atas keyakinan, bukan sangkaan. Dalil dan hujah yang menjadi rujukan utama Islam mestilah bersumberkan al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Prinsip asas ini tidak akan berubah sampai bila-bila. Prinsip inilah yang menjadikan Islam terpelihara daripada sebarang unsur kesyirikan, khurafat, bidaah, penyelewengan, pendustaan dan sebagainya. Jika ada sebarang kepercayaan, amalan atau saranan yang dikaitkan dengan Islam, tetapi penyampainya gagal membawa dalil dan hujah yang menjadi sandarannya, maka ia tidak layak dikaitkan dengan Islam.