Wednesday, 25 July 2012

Syaitan Dibelenggu...

Hadis Muslim:
"Dari 'Uqail dari Ibnu Syihab, katanya: Aku diberitahu oleh Ibnu Abi Anas pemimpin kepada orang-orang dari kabilah Taimi mengatakan bahawasanya ayahnya memberitahu kepadanya bahawa Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda,"Apabila telah masuk bulan Ramadhan, maka dibukakan pintu-pintu langit dan ditutupkan pintu-pintu neraka jahanam, juga dirantailah semua syaitan"
Keterangan:
Dengan dirantai atau dibelenggu semua syaitan itu, semestinya tidak ada lagi kemungkaran dan kemaksiatan dilakukan, tetapi mengapa dalam bulan Ramadhan ini masih juga banyak orang berbuat keburukan itu?
Jawabnya:
Apa yang dilakukan oleh manusia tersebut bukan dari syaitan, tetapi dari jiwanya sendiri yang sudah biasa mengerjakan keburukan tadi, sehingga sukar meningggalkannya. Jadi ibarat luka, maka yang tampak dalam bulan Ramadhan itu adalah parutnya atau bekasnya. Namun sekalipun hanya parut, masih juga besar pengaruhnya terhadap diri orang itu.
WalLahu 'a'lam...

No comments:

Post a Comment